Сдружение "РИБАР"

Сдружение ”РИБАР” е неправителствено сдружение на привърженици на аматьорския любителски риболов.

Нашата мисия е да подпомогнем чрез своята дейност и концепции популяризирането на любителския риболов и опазване на околната среда, да съдействаме и подпомагаме за обучението и за информираността на обществеността във връзка с опазването и устойчивото развитие на рибните ресурси и околната среда.

Стремим се към постигане на посочените цели чрез цялостното си поведение около водоемите, с което да даваме на личен пример при осъществяване на любителски риболов съобразно нормативните разпоредби.

Апелираме към всички рибари за уважително и етично отношение към колегите рибари и основния обект на нашето хоби – рибата.

На слука, колеги!